Kwestie Prawne


Oryginalna zawartość strony należy do © 2013-2023 BLUEBLUR CENTER. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone dla odpowiednich autorów.

Strona informacyjna BLUEBLUR CENTER oraz wszystkie powiązane podmioty widniejące pod szyldem naszej witryny nie są w żadnym stopniu powiązane z firmą SEGA Corporation, ani jej podmiotami zależnymi. Sonic the Hedgehog, powiązane postacie i znaki SEGA są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi należącymi do SEGA Corporation.

Opinie oraz komentarze pojawiające się na witrynie nie reprezentują poglądów ani stanowiska jakie zawiera w danej sprawie BLUEBLUR CENTER, lecz są wyłącznie stanowiskiem jakie zawiera autor danej wypowiedzi.

BLUEBLUR CENTER nie popiera, ani nie poleca żadnych reklamowanych produktów ani usług, chyba że wyraźnie napisane jest inaczej, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania czy szkody wynikające z roszczeń lub domniemań jakie kieruje osoba pokrzywdzona w stronę treści zawierającej reklamę produktu lub usługi znajdującej się na naszej witrynie informacyjnej.

Wszelkie materiały video pochodzące z kanału YouTube o nazwie “Soniczny Kanał” są wyłącznie przeznaczone do użytku prywatnego i nie mogą być powtarzane czy ponownie transmitowane w żadnej formie bez wyraźnej zgody właściciela BLUEBLUR CENTER.

Witryna BLUEBLUR CENTER jest wspierana przez CreativeThemes. Edytowana i zoptymalizowana przez MILES TECH.