Polityka Newsów

BŁĘDY RZECZOWE W ARTYKULE

Wiadomą sprawą jest fakt, że BlueBlur Center ma za zadanie budować swój wizerunek z jak najlepszej strony w polskim fandomie na solidnych fundamentach jak rzetelność, dokładność i wiarygodność publikowanych przez Nas artykułów. Dzięki tym zasadom czytelnik jest pewien, że BlueBlur Center stanowi pewne źródło najnowszych informacji wszystkiego co z Niebieskim Jeżem związane. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że może pojawić się błąd rzeczowy w publikowanych przez Nas informacjach. Gdy do takiej sytuacji dojdzie, to zobowiązani jesteśmy poprawić artykuł najszybciej jak to możliwe. W razie potrzeby poprawkę poprzemy cytatem.

Jeżeli jakikolwiek news, który opublikowaliśmy zawiera błąd rzeczowy, to proszę daj Nam znać poprzez specjalny formularz kontaktowy.

WYCOFANIE ARTYKUŁU

Gdy błąd rzeczowy zostanie wykryty i zasadniczo zmieni znaczenie treści to cały artykuł zostanie wycofany w trybie natychmiastowym.

POLITYKA MATERIAŁÓW WRAŻLIWYCH

Wrażliwe materiały warte opublikowania zostają na witrynie BlueBlur Center na stałe. Wyjątkiem są działania podejmowane przez osoby trzecie mające na celu usunięcie wybranych wrażliwych materiałów z innych źródeł informacyjnych. Wtedy materiały opublikowane zostają na stronie na określony czas, który rozpoczyna się od pierwotnej daty publikacji artykułu. Dana publikacja zostaje usunięta tylko wtedy, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Ta zasada bez względu na naciski z zewnątrz obowiązuje i ostatnie słowo odnośnie publikacji ma autor tekstu oraz właściciel witryny informacyjnej BlueBlur Center.

Reguła ta obowiązuje dla artykułów opartych na źródłach z tzw. pierwszej i drugiej ręki oraz artykułów, które są pisane w oparciu o źródła anonimowe czy wtórne. Wspomniany powyżej wyjątek działa wtedy, gdy podjęte zostaną udane wysiłki w celu usunięcia materiałów z głównego źródła lub innych witryn. W tym wypadku publikacja zostaje wycofana po pewnym czasie.

Reguła nie obowiązuje dla artykułów mających źródło w postaci wyników niezależnych badań, które zostały wykonane na podstawie własnego dochodzenia i korzystania z własnych źródeł. Wtedy publikacja ma status artykułu pierwotnego, który nigdzie indziej nie został jeszcze opublikowany przez inne źródło informacji w czasie publikacji na BlueBlur Center.

Reguła także nie obowiązuje dla łatwo zdobytych materiałów, które zostały opublikowane poprzez np. słabe kodowanie strony.

Zasada nie ma zastosowania w przypadku gier fanowskich, które w większości są tworzone na podstawie materiałów pochodzących z innych źródeł. Wyjątkiem mogą być te gry, które posiadają materiały stanowiące oryginalną pracę twórcy chronioną prawami autorskimi. W tym wypadku chronione elementy gry fanowskiej nie będą cytowane bez wyraźnej zgody autora. Lecz należy podkreślić, że BlueBlur Center będzie dalej odnosił się do materiałów nie spełniających powyższego wyjątku.

POLITYKA REKOMENDACJI

Może dojść do takiej sytuacji, że nasi pracownicy otrzymają bezpłatne produkty do recenzji od producentów oficjalnych gier lub autorów gier fanowskich, wtedy mamy obowiązek poinformować czytelników o zaistniałym zdarzeniu. BlueBlur Center ujawni także informacje o prezentach jakie mogą otrzymać nasi pracownicy od firm lub osób, o których konkretnych produktach piszemy. W razie potrzeby pojawi się cytat w artykułach.